SEKRETARIAT : BAHAGIAN PENTADBIRAN, PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN & INOVASI)
Sebarang pertanyaan, sila hubungi :
 • SEKRETARIAT
  • Pn. Zaimawati Mustapa/En. Hamizan Wasoh@Mohamad Isa
   Bahagian Pentadbiran,
   Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi),
   43400 Universiti Putra Malaysia,
   Serdang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
  • Tel : +603-8947 1249 /1242
  • Fax : +603-8945 1673
  • Emel : zaimawati@upm.edu.my / hwmi@upm.edu.my
 • PENYERTAAN PERTANDINGAN
  • Pn. Yushaida Yusof
   Pusat Pengurusan Penyelidikan (RMC)
   Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi),
   43400 Universiti Putra Malaysia,
   Serdang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
  • Tel : +603-8947 1250
  • Emel : yushaida@upm.edu.my