MANUAL PEMPAMER PRPI 2016
 1. Hanya projek penyelidikan yang disenaraikan dibenarkan menyertai PRPI 2016. Senarai penyertaan tersebut adalah muktamad.
 2. Pempamer perlu menyediakan poster mengikut format yang telah ditetapkan. Sila rujuk laman web untuk maklumat lanjut.
 3. Setiap penyertaan perlu melalui proses pendaftaran yang akan diadakan sebagaimana berikut :
  Tarikh
  :
  14 November 2016 (Isnin)
  Masa
  :
  11.00 pagi hingga 4.30 petang
  Tempat
  :
  Dewan Besar, PKKSSAAS UPM
 4. Kegagalan pempamer atau wakil untuk mendaftarkan diri dalam tempoh yang ditetapkan akan menyebabkan penyertaan dibatalkan. Pendaftaran selepas tempoh tersebut tidak akan diterima.
 5. Semasa pendaftaran pempamer akan diberikan ;
  • No. Rujukan
   :
   Mengetahui lokasi tepat untuk menampal poster
   Tag Pempamer
   :
   Pass kebenaran untuk memasuki Dewan Besar
   Borang Pengesahan Penghakiman
   :
   Mengesahkan projek telah dihakimi (Sila tampal pada panel poster untuk ditandatangani oleh Panel Hakim)
   Borang Inventori
   :
   Proses pemantauan oleh Bahagian Keselamatan
   Buku Soal Selidik
   :
   Maklum balas pempamer untuk analisis penambahbaikan
 6. Pempamer atau wakil diminta untuk berada di poster masing-masing sepanjang sesi pameran berlangsung bagi melayani pelawat yang hadir.
 7. Semua pempamer akan dihakimi oleh panel juri sepanjang tempoh sesi penghakiman berlangsung : 10.00 pagi - 5.00 petang. (rehat 1.00 - 2.15 petang).
 8. Semua pempamer diminta hadir ke Majlis Anugerah (16 November 2016 jam 2.30 petang) di Dewan Besar, PKKSSAAS.
 9. Keputusan pemenang - dijangka akan diumumkan pada 16 November 2016 (jam 10.00 pagi ). Keputusan hakim adalah muktamad.
 10. Keselamatan Barang/Produk
  • Peserta perlu sentiasa berwaspada terhadap keselamatan barang / produk masing-masing sepanjang pameran berlangsung.
 11. Pihak Keselamatan akan mengawasi kawasan sewaktu pameran berlangsung. Namun demikian, Urusetia tidak akan bertanggungjawab di atas kehilangan, kecurian atau sebarang kerosakan semasa dan sesudah pameran berlangsung.

PERSEDIAAN PAMERAN REKACIPTA, PENYELIDIKAN DAN INOVASI (PRPI) 2016
DEWAN BESAR, PKKSSAAS, UPM

Bil

Persediaan

Tarikh

Masa

 

1

Pemasangan booth oleh kontraktor pameran

13-14 November 2016

10.00 pagi - 5.00 petang

 

2

Persediaan pemasangan poster/bahan pameran oleh pempamer

14 November 2016

11.00 pagi - 4.30 petang

Pendaftaran peserta di foyer Dewan Besar

14 November 2016

11.00 pagi - 4.30 petang

 

3

Sesi Pameran

15-16 November 2016

8.30 pagi - 5.00 ptg

Sesi penghakiman
(Pempamer atau wakil diminta untuk berada di poster masing-masing sepanjang sesi tersebut)

15 November 2016

10.00 pagi - 5.00 petang
(12.45 tgh - 2.15 ptg rehat)

 

4

Penurunan poster/pameran - berkemas -pempamer

16 November 2016

5.00 ptg - 6.00 ptg

Buka booth oleh kontraktor

16 November 2016

6.00 ptg - 9.00 mlm

Sekretariat:

  Pn. Zaimawati Mustapa/En. Hamizan Wasoh@Mohamad Isa
  Bahagian Pentadbiran Pejabat TNCPI
  Tel : 03-8947 1249/1242
  zaimawati@upm.edu.my

  Urusetia Penyertaan :

  Pn. Yushaida Yusof
  Pusat Pengurusan Penyelidikan (RMC)
  Tel: 603-8947 1250
  yushaida@upm.edu.my